Výpočet 14. dôchodku - rok 2022


Súčet všetkých prijímaných dôchodkov:
- použite  desatinnú  čiarku
- potom stlačte kláv. ENTERSuma musí byť vyššia, ako je suma
život. minima, teda 234,42 € a viac!


Pre výpočet je použité život. minimum 234,42 €,
od dôchodku nad 928,80 € je max. suma 35,01 €.OM2ADP © 2022