Dáta sa automaticky obnovujú každých 30 sekúnd.


Vyžarovanie                    Geomag. pole                         Aurora                              E-S vrstva