SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 06:49 hod., zapadá o 17:17 hod., dĺžka dňa: 10 hod. 28 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 5.6 °C o 13:41 hod., MIN = -0.4 °C o 20:27 hod., AVG = 2.3 °C.
Tlak dnes: MAX = 1026 hPa o 15:35 hod., MIN = 1021 hPa o 00:00 hod., AVG = 1023.7 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 92 % o 00:12 hod., MIN = 63 % o 13:30 hod., AVG = 78.7 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 17 dní februára 2018MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *-4.58.8
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *1.77
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *5292
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10031028
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]-1.115.06
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]-0.914.91
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]-1.45.29
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]--
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C0
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C0
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C0
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C12
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 10 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:-0.4°C(20:27),Tmax:5.6°C(13:41),Tavg:2.3°C
powered by dpSOFT (c)2006