SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 04:48 hod., zapadá o 20:56 hod., dĺžka dňa: 16 hod. 8 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 26.4 °C o 13:22 hod., MIN = 14.4 °C o 04:32 hod., AVG = 19.9 °C.
Tlak dnes: MAX = 1020 hPa o 00:00 hod., MIN = 1017 hPa o 16:12 hod., AVG = 1018.7 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 72 % o 05:22 hod., MIN = 46 % o 13:23 hod., AVG = 59.3 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 23 dní júna 2018MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *12.636.4
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *24.12
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *4396
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10051022
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]18.2630.84
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]18.8431.63
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]18.3330.93
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]16.0727.93
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C20
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C16
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C1
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 6 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:14.4°C(04:32),Tmax:26.4°C(13:22),Tavg:19.9°C
powered by dpSOFT (c)2006