SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 05:39 hod., zapadá o 19:55 hod., dĺžka dňa: 14 hod. 16 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 27.3 °C o 15:16 hod., MIN = 13.6 °C o 06:08 hod., AVG = 20.4 °C.
Tlak dnes: MAX = 1016 hPa o 01:13 hod., MIN = 1011 hPa o 14:58 hod., AVG = 1014 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 79 % o 06:41 hod., MIN = 48 % o 16:22 hod., AVG = 64.4 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 24 dní apríla 2018MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *4.329.1
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *16.59
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *3692
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *9961030
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]10.522.27
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]7.1918.62
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]12.5423.98
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]13.6727.12
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C7
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C0
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C0
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 5 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:13.6°C(06:08),Tmax:27.3°C(15:16),Tavg:20.4°C
powered by dpSOFT (c)2006