Dobrovoľný príspevok na prevádzku OM CallBooku

Možné problémy pri vytváraní platobného príkazu alebo pri odosielaní platby:

1.

Prejav:
Aplikácia GEORGE Slovenskej sporiteľne (možno aj aplikácia inej banky, využívajúca okamžité platby) vyhlási chybu "Zadané údaje nie sú platné. Prosím, skontrolujte ich.", a to napriek správnemu vyplneniu všetkých údajov z QR kódu.

Príčina: Zapnutá (aktívna) voľba "Okamžitá platba".

Riešenie: Po vypnutí voľby "Okamžitá platba", t.j. nastavenie na "Neaktívna", prebehne spracovanie platobného príkazu bez problémov.V prípade ďalších otázok alebo problémov s platbou mi, prosím, napíšte e-mail.OM2ADP © 2022