Čo je to schránka (clipboard)?


Schránka je, zjednodušene povedané, priestor v pamäti počítača, kam môžeme dočasne uložiť ľubovoľný výraz a tento výraz potom neskôr vložiť na iné miesto.

Na uloženie vyznačeného obsahu do schránky slúži aj kombinácia Ctrl+C (kopírovať, copy), tu je použitá namiesto Ctrl+C možnosť kliknúť na ikonu .

Napríklad po kliknutí na ikonu pri čísle účtu sa nakopíruje do schránky toto číslo účtu. Pri vypisovaní prevodného príkazu v aplikácií internetbankingu potom jednoducho možno pomocou klávesovej kombinácie Ctrl+V (prilepiť, paste) toto číslo účtu vložiť (doplniť) do príkazu a netreba ho prácne opisovať.

Ikona je teda použitá pre uľahčenie vloženia konkrétnych údajov do schránky. Nahrádza vyznačenie výrazu a stlačenie kombinácie Ctrl+C.

VYSKÚŠAJTE: Najprv kliknite na ikonu pri náhodne vygenerovanom telefónnom čísle nižšie, číslo sa vloží (nakopíruje) do schránky. Údaje, ktoré boli v schránke doteraz, sa prepíšu týmto číslom. Pre lepšiu čitateľnosť sú v tomto príklade vložené medzery medzi číslami, inak sa medzery nepoužívajú.

Potom kliknite do poľa pod ním a stlačte kombináciu kláves Ctrl+V, číslo sa zo schránky prenesie do poľa:

  +421 903 707 135

iné číslo


OM2ADP © 2022