Dobrovoľný príspevok na prevádzku OM CallBooku

Priatelia rádioamatéri,
kvôli súčasným rastúcim výdavkom za elektronické služby som sa rozhodol zverejniť na stránkach OMCB aj stránku umožňujúcu finančnú podporu prevádzky OMCB.

Stránky OMCB a archívu správ OM9HQ prevádzkujem už vyše 12 rokov. Je to moja individuálna - súkromná aktivita, ktorá nie je pevne viazaná na žiadne rádioamatérske organizácie a spolky ani na Regulačný úrad.
Z toho je zrejmé, že aj všetky výdavky, spojené s touto aktivitou, hradím sám.

Za celú dobu existencie stránok som dostal príspevky na ich prevádzku vo výške cca 120 eur, čo však ani zďaleka nepokrylo mnou vynaložené náklady. Preto som dal možnosť rádioamatérskej verejnosti, aby sa aspoň čiastočne podieľala na týchto výdavkoch a mne by, ako dôchodcovi, zmiernila finančnú záťaž spojenú s touto činnosťou a súčasne by takto tomuto projektu dodala morálnu podporu.

Iste, sú aj iné možnosti - napr. tzv "freeweb". Kto ale niekedy spravoval takú rozsiahlu stránku, akou OMCB je, vie, že freeweb okrem množstva rôznych obmedzení zďaleka neposkytuje také možnosti ako web platený - iba námatkou: detailnú správu databáz, možnosti alias email adries a mnoho iného. Stránky OMCB by sa scvrkli možno na štvrtinu poskytovaných možností.
Ďalšia možnosť je zahltiť stránku reklamami Google - toto však z princípu odmietam.

Ak si teda myslíte, že je takáto jednorazová finančná podpora vhodná, pošlite cez QR kód drobný finančný obnos. Príspevok je možné poslať aj cez VIAMO na tel. číslo 0903 385 185 alebo priamo na účet IBAN: SK3111000000002914901453 Na stránke sú kvôli transparentnosti a kontrole zverejnené aj údaje o prijatých príspevkoch. Rádioamatérske značky som kvôli anonymite "skrátil" a uvádzam iba krstné meno a sumu príspevku. Dátum je deň pripísania sumy na účet (t.j. nie dátum odoslania peňazí).

Som si istý, že z finančných príspevkov nezbohatnem, ani nebudem "ziskový". Určite OMCB nepovažujem za zárobkový projekt! Prevádzku OMCB rozhodne nepodmieňujem týmito dotáciami a ani podmieňovať neplánujem.

Každému však musí byť jasné, že je veľký rozdiel, ak pomerne vysoké čiastky za domény a web priestor hradím sám, alebo s verejnou finančnou podporou.

OM2ADP © 2022