Mapa OM CallBook-u

geografické rozmiestnenie (261 lokalít) a počty registrovaných rádioamatérov (705 značiek)   

Táto stránka bola funkčná do 3. decembra 2019. Od tohto dátumu fa Google ruší funkciu generovania bodov na mape.

Posledná aktualizácia: 13.10.2019 16:15