Valorizácia dôchodkov
od januára 2023Súčet všetkých prijímaných dôchodkov:
- použite  desatinnú  čiarku
- potom stlačte kláv. ENTERSúčet dôchodkov: 0,00 Eur
Valorizácia (11,8%): 0,00 Eur
Od januára dostanete 0,00 Eur

Nie sú zohľadnené výnimky
pre tzv. minimálne dôchodky!

OM2ADP © 2022