SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Navigácia


 
V prvom rade je veľmi dôležité upozorniť, že v Hlavnom menu sa má položka "Trasy" správne volať "Cesty", čo je pre logiku trasovej navigácie veľmi dôležité!

Prístroj umožňuje viac typov navigácie. Nakreslil som jednoduché obrázky, kde popisujem jednotlivé typy navigácie. Predpokladom je, že chcem ísť z bodu A do bodu B v oblúku po krivke a zakaždým "zablúdim" do bodu C (odchýlim sa od trasy).

1. navigácia typu "Waypoint - Waypoint", kde na stránke Navigácie ukazuje šipka azimut k najbližšiemu waypointu bez ohľadu na zapísanú trasu. Je to podobné ako typ "Routes", ale ak zídeme z pomyselnej priamky, spájajúcej tieto dva body, do bodu C, vždy bude šipka ukazovať na cieľový waypoint. V tomto prípade musí byť nejakým spôsobom zadaný minimálne jeden (cieľový) waypoint. Praktický význam tejto navigácie nevidím, pretože ak napríklad aj poznám zemepisné súradnice nejakého bodu v na druhej strane širokej a hlbokej rieky (z ktorého si teda nadefinujem waypoint), šipka mi stále ukazuje smer k tomuto bodu, napriek tomu, že sa cez rieku nedokážem prebrodiť. Musím teda nejako zistiť, kde sa nachádza najbližší most a po jeho prejdení sa už môžem nechať navigovať smerom k cieľovému waypointu.

2. navigácia typu "Routes", kde sa jedná vlastne o navigáciu typu waypoint-waypoint, ale v prípade, že sa odchýlime do bodu C, šipka ukazuje azimut k najbližšiemu bodu cesty (z ktorej sme napr. zišli) a nie k cieľovému bodu, pričom pod "cestou" sa rozumie priamka spájajúca dva waypointy. Je to podobné ako typ waypoin-waypoint.
V tomto prípade musí byť v nesprávne pomenovanej položke "Trasy" (vyššie som písal, že sa má volať "Cesty") nadefinovaná táto cesta, teda minimálne 2 waypointy. Samozrejme, čím viac bodov je zadaných, tým lepšie. Zadať ich môžeme priamo v Legende, ak poznáme ich súradnice, alebo ich povkladáme cez OziExplorer do PC a potom tieto body prenesieme do GPS.
Keď už sú nahraté, vojdeme cez Hlavné menu do položky Trasy (=Cesty). Tu klikneme na Nová, otvorí sa prázdne okno s menom Empty a kurzor je na riadku s čiarkami. Stlačením tlačítka naboku vľavo dole (je označené na gume lupou) sa otvorí okienko Hledej, tu vyberieme a potvrdíme Body, potom vyberieme Podle názvu, a vyberieme a potvrdíme prvý z waypointov, ktoré sme predtým uložili do GPS. Po potvrdení klik na OK vpravo dole, kurzorový riadok presunieme na riadok s pomlčkami, znova stlačíme tlačítko na ľavom boku dole, atď atď, až kým nevložíme takto všetky waypointy na našej plánovanej ceste. Dôležité je nezabudnúť presunúť po stlačení OK kurzorový riadok na riadok s pomlčkami! Tlačítkom Page ukončíme vkladanie a keď teraz vojdeme do voľby Trasy, cesta, ktorú sme vložili, sa už nevolá Empty, ale napr. 1-4, keď sme vložili waypointy, pomenované 1,2,3,4.
Keď potom ideme na cestu a chceme sa dať navigovať týmto spôsobom, otvoríme položku Trasy, kurzorom vyberieme riadok s cestou a po potvrdení sa otvorí okno so zoznamom waypointov. Vľavo dole je tlačítko Naviguj, po jeho stlačení začne na stránke Navigace šipka ukazovať smer k najbližšiemu waypointu, teda k bodu 1. Keď ho dosiahneme, zasa začne ukazovať smer k bodu 2 atď. Nevýhoda tohto spôsobu je, že šipka ukazuje iba azimut k bodu, nezávisle na smere skutočnej cesty. Je to vhodné napr. pre golfového hráča, ktorý ide k jamke, cesta tam žiadna nie je, takže môže využiť priamu navigáciu. Pripomínam, že v možnostiach je "obrátiť" cestu, teda poradie waypointov by bolo 4,3,2,1. Je tiež, samozrejme, možné v zozname bodov vybrať jeden konkrétny, napr. 3 a rovno zo štartu sa dať navigovať k nemu, nezaujímajúc sa o body 1 a 2.

3. navigácia typu "Trasové body", ktorá sa delí ešte na "Do cieľa" a "Od cieľa", pričom trasa môže byť skutočne prejdená, alebo nakreslená v PC a prenesená do GPS. Tu nás šipka naviguje presne podľa trasy, bez ohľadu na to, kde sa nachádza cieľový (alebo štartový) bod. Ak teda zídeme nechtiac z trasy do bodu C, šipka bude ukazovať na najbližšie miesto, kde sa dostaneme opäť do trasy. Tu v princípe waypointy ani nadefinované nemusia byť, ale zasa je to vhodné. Napr. si treba nadefinovať štart, cieľ, miesta plánovaných zastávok. Už iba preto, aby nám trasový počítač ukazoval parametre cesty - koľko zostáva do najbližšieho bodu minút, kilometrov, koľko do cieľa atď.
Takže: ak sa chcem dať navigovať "po trase", trasa už musí v prístroji byť zapísaná. Najjednoduchšie a zároveň najpresnejšie je zapísať trasu tak, že ju prejdem so zapnutým záznamom prejdenej trasy (hlavní menu - prošlé trasy - prošla trasa ZAP). Keď prejdem trasu, uložím ju pod nejakým menom.
Ak si ju chcem sám vopred nakresliť a používam OziExplorer, je vhodné použiť ozaj kvalitnú mapu. V OziE si nastavím "Manuálne vytváranie trasových bodov" (tlačítko s malým červeným štvorčekom a nápisom "TRACK"), stlačím ešte tlačítko "Ukáž ovládač trás" (tlačítko s malým červeným štvorčekom a obdĺžnikom s tromi bodkami). Otvorí sa mi okno "Ovládanie trasy", tu kliknem na tlačítko "Všetky nové trasové body sú vytvárané ako aktivne" (na tlačítku je male biele + a malý červený štvorček) a začnem kresliť trasu od štartu do cieľa, pričom na priame úseky dávam body riedko, v zátačkách hustejšie. Je treba mať na pamäti, že možný počet trasových bodov je konečný, teda bodmi neradno plytvať. Po nakreslení trasy ešte zakreslím waypointy, ako som písal, štartový a postupne všetky významnejšie body na ceste, ktoré majú nejaký vplyv na časové alebo kilometrické počítadlo, až po cieľ. Nie je treba zákruty alebo lomy trasy označovať waypointom, to stačí správnym zakreslením trasy.
Potom trasu aj waypointy prenesiem z PC do Legendu. Trasu dám uložiť ako "Zapísanú" pod nejakym menom. Dalo by sa aj ako "Aktívnu", ale aj tak by som si ju musel potom zapísať. Do položky "Trasy" (=Cesty) nezapisujem nič!
Keď potom vyrazím na trasu, zapnem GPS, po načítaní družíc na stránke Prošlé trasy vyznačím kurzorom riadok s tou mojou zapísanou trasou (riadok je tmavý), kliknem Enter, prejdem na tlačítko Naviguj zpět, a tu si vyberiem "Do cíle" (keby som chcel ísť naopak, z cieľa do štartu, kliknem na "Od cíle"). Teraz už na stránke Navigace by mala šipka ukazovať smer našej cesty, keď prídeme napr. na križovatku, smer, kam máme odbočiť. Ešte raz pripomínam, že nakreslená trasa na PC je nepresnejšia, lebo sa môže stať, že ukáže napr. "odboč vľavo" neskoro, až za križovatkou. Tomuto by sa dalo zabrániť tak, že už pri kreslení tú čiaru "odbočíme" nie až na križovatke, ale troška pred križovatkou. Najpresnejšie je, samozrejme, trasu prejsť. Navigácia v meste je presná, keď som nakreslil tie odbočky trocha skôr, informácia o odbočke prišla načas. Skúšal som to pešo i v aute, na bicykel nemám držiak.

Ešte pripomeniem, že pri samotnej navigácií (hlavne pešej) treba používat aj stránku "Mapa", kde vidíme, ako a či sme na trase. Tu nás tá malá šipka informuje, ako sa pohybujeme v rámci mapy. Ona nenaviguje, iba informuje o tom, kde sme (ja som sa totiž zo začiatku na základe informácií z manuálu domnieval, že práve táto malá šipka mi ukáže na mape smer, kadiaľ mam ísť :-)).
Dôležitejšia je stránka "Navigace", kde nám kompasová ružica ukazuje svetové strany a šipka v nej smer, ktorým sa máme pohybovať.
Pre získanie praxe a skúseností je ideálne spraviť si takú trasu, ako je je obrázkoch, pričom postačí dĺžka na vyskúšanie okolo 1 km a vzdialenosť bodu A od B cca 10 m. Ono keď do toho človek "príde", už je to "malina".

Ešte raz zopakujem informáciu o jednej z najlepších vlastností tohto prístroja: je to "inteligencia" navigácie - navigačná šipka sa pred križovatkou zalomí o to skôr, o čo rýchlejšie idete. Ak idete pešo, je to zväčša presne na križovatke, ak idete rýchlo autom, šipka sa zalomí 30-100 m pred križovatkou, kde treba odbočiť, teda je dosť času na reakciu. Druhý aspekt tejto "rýchlostnej inteligencie" je, že ak kráčate pešo relatívne pomaly, do tracklogu sa zapisujú body pomerne často, sú teda zaznamenané aj malé vybočenia. Naopak pri veľkej rýchlosti v aute sú body do tracklogu zaznamenávané podstatne redšie, hlavne pri zmene smeru, teda aj pri prekonaní väčšej vzdialenosti nehrozí preplnenie logu. Z týchto vlastností som ozaj nadšený a môžem povedať, že aj navigácia v aute, či už v meste alebo mimo obce, je priam lahôdka!
 
powered by dpSOFT (c)2006