SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Programy


Nižšie uvedené programy som si spravil len tak, pre radosť, aby som si vyskúšal , či to vôbec ide atď. Je tam program v Turbo Basicu, Visual Basicu, nejaký xls súbor s makrami. Všetky tieto výtvory sú voľne šíriteľné a použiteľné za podmienky, že sa nebudú nijako modifikovať. Kliknutím na ikonu diskety si môžete programy stiahnuť k sebe na počítač.

 Kondic.exe v.1.1 (56 204 bytes) - je program v Turbo Basicu, ktorý beží v okne DOSu. Po zadaní roku, mesiaca a dňa narodenia sa vypíšu údaje o dni narodenia a zároveň sa objaví výpis úspešných či neúspešných dní pre aktuálny mesiac a rok. Vytlačiť by sa to malo dať na tlačiarni, pripojenej na LPT (na sieti a USB to asi nepôjde), znova možno program spustiť stlačením klávesy Z a ukončiť program možno stlačením K.

 Pingraf.exe v.1.1.0 (69 632 bytes) - je podľa mňa dosť užitočná utilitka vo VisualBasicu. Občas je treba zisťovať, či je vzdialený počítač už pripojený k sieti, alebo či sa už odpojil, a toto kontrolovať iba pohľadom na náš monitor. Napríklad, ak som členom nejakej siete a čakám na kamaráta, kedy sa prihlási. Aby som nemusel stále pingať a chodiť k môjmu PC, spustím PinGraf. Nemusím sedieť pri mojom PC, iba hodím občas pohľad na monitor a vidím, aký je stav. Na W9x treba, pokiaľ tam ešte nie sú, nainštalovať Visual Basic runtime knižnice.

 Generator.exe v.1.0.15 (61 440 bytes) - je program vo VisualBasicu, pomocou ktorého sa vygeneruje pre príslušnú hru (MATES, LOTO....) zadaný počet číslic z rozsahu čísiel pre túto hru. Teda je možné napr. pre LOTO vygenerovať 1 000 000 čísiel z rozsahu 1 až 49. Program potom rozráta frekvenciu výskytu jednotlivých čísiel a vypíše 10 najfrekventovanejších, spolu s počtom výskytov. Na W9x treba opäť, pokiaľ tam ešte nie sú, nainštalovať Visual Basic runtime knižnice.

 Loto.xls v.1.5 (475 136 bytes) - je excelovský súbor s makrom, pomocou ktorého si ľahko skontrolujete 20 stĺpcov hry Loto. Po vložení svojich čísiel - stĺpcov do zelených buniek je dobré tieto zamknúť (heslo pre ochranu je prázdne, iba Enter) a pri kontrole ťahaných čísiel tieto zapísať do buniek, vyplnených žltou farbou. Pod každým stĺpcom sa hneď pri písaní ťahaných čísiel zobrazuje počet uhádnutých čísiel a úplne dole sa zobrazuje počet vyhratých poradí. Program nekontroluje 2. poradie, teda pri piatich uhádnutých číslach sa nekontroluje dodatkové - takúto príjemnú kontrolu nechám na vás. Pri stlačení tlačidla Koniec sa list zatvorí bez zápisu vložených čísiel a je pripravený na budúcu kontrolu.

 Suradnice.xls (15 872 bytes) - je excelovský súbor pre MS Office, pomocou ktorého si ľahko prekonvertujete zemepisné súradnice. Je ich možné zadať vo formáte DD MM SS, D.ddd, alebo D M.mmm a okamžite vidíte výsledok konverzie v ostatných dvoch formátoch.

 SuradnicePDA.xls (18 944 bytes) - má rovnaké použitie, ako súbor vyššie, ale je určený pre PDA s OS Windows Mobile 6.5 s balíčkom Office Mobile, ktorého súčasťou je aplikácia Excel Mobile. Vyskúšané na HTC TouchPro2. Na niektorých PDA bude možno treba nastaviť v Možnostiachch šablónu „Prázdny zošit 97-2003“. Autor úpravy je Born, priateľ z Čiech.

 Konvertor IP na LONG a zistenie národných segmentov IP (web stránka) - je program v PHP na webstránke. Program konvertuje zadanú IP na LONG formát - decimálny formát, vhodný pre napr. zápis IP do databáz.
Zároveň program zistí začiatočnú IP adresu národného segmentu a vypíše všetky ostatné segmenty v rámci IP xxx.yyy.

 CasRestartu.exe v.1.0.2.1 (170 496 bytes) - je program vo VisualBasicu. Po jeho spustení sa zobrazí dátum a čas posledného bootu počítača a počet dní, hodín, minút a sekúnd, ktoré odvtedy uplynuli. Je to vhodné vtedy, keď máme napr. stále zapnuté PC a potrebujeme vedieť dobu behu od posledného reštartu. Zároveň je možné priamo z aplikácie reštartovať PC.
Testované na Win7, ale aplikácia beží aj na XP, ak majú nainštalované minimálne .Net Framework 2.0 SP2.

 Rádio VLNA (web stránka) - stránka, ktorá zobrazuje, čo rádio Vlna práve hrá aj s možnosťami nájsť napr. text piesne, video, info o interpretovi, info o počte posucháčov rádia na internete atď, mobilná aj pc verzia. V pc verzií si môžete nastaviť autorefreš s voliteľným cyklom, v mobilnej verzií je nutný (kvôli úspore dát) ručný refreš.

 Gadget Rádio VLNA (11 320 bytes) - je miniaplikácia na plochu PC s operačným systémom Windows 7. Zobrazuje interpreta a názov aktuálne hranej piesne na Rádiu VLNA. Obsah sa automaticky aktualizuje každých 15 sekúnd, ručne sa dá refreš spraviť klikom na meno interpreta. Klikom na názov piesne sa otvorí v browseri stránka s PC verziou tohto gadgetu, rozšírená o možnosti získania bližších informácií, napr. na Wiki atď.

powered by dpSOFT (c)2006