Licenčné podmienky - License Conditions

Ďalšie zverejnenie obsahu databázy CallBooku alebo jej časti, a to akýmkoľvek
spôsobom, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutých osôb zakázané!

Stránka OM Callbooku používa cookies, ktoré však nijakým spôsobom nie sú spriahnuté s identitou
návštevníka stránky (s jeho IP adresou). Použité sú iba na krátkodobé anonymné uloženie informácie
o nastavení zapnutia/vypnutia zvuku, na prenos hláskovania vyhľadávaného reťazca medzi jednotlivými
modulmi stránky a na počítadlo návštev (skript tretej strany).
Vypnutie cookies nespôsobí žiadne zásadné znefunkčnenie stránky - slúžia výlučne k zvýšeniu komfortu
návštevníka.


Copy and distribution in whole or in part of the CallBook database, in any form,
without the prior written permission from the persons concerned is prohibited!Poďakovanie

Ďakujem všetkým priaznivcom OM CallBooku za povzbudivé slová a návrhy na vylepšenie
funkcií, všetkým, ktorí sa zaregistrovali a podporili tak myšlienku vzniku národného
adresára slovenských rádioamatérov.

Zvlášť ďakujem tým, ktorí sa podieľali tak či onak na vzniku OM Callbooku:

  • základná idea spojenia PHP a MySQL - Ferry, PD9FER

  • úprava skriptu pre prepočet súradníc ww lokátorov podľa F6FVY - Tomáš, OK4BX

  • návrh JS skriptov a implementácia API pre zobrazenie ww lokátorov na mape - Peter, fa i-Bizz, s.r.o.

  • preklady textov do anglického jazyka - Peter, OM3WUC

  • testovanie a pomoc pri ladení CallBooku - Peter, OM3PV

  • a všetkým ostatným, ktorí užitočnými radami prispeli k lepšej funkčnosti OM Callbooku


  • Dušan, om2adp
    február 2011