Základné pravidlá e-mailovej komunikácie

!!! Pri hromadnom e-maile píšte ako PRÍJEMCU svoju e-mail adresu a všetkých ostatných príjemcov píšte do BCC – skrytá kópia !!!

Hlavne začiatočníci, v ošiali prvého uvedomenia si svojich „vedomostí“, sú presvedčení, že ak získajú nejakú linku na web stránku, vtipné video, či inú prezentáciu, MUSIA sa s ňou podeliť s ostatnými a bez meškania ju poslať čo najväčšiemu počtu nielen kamarátov, ale aj tým, ktorých ani poriadne nepoznajú. Vôbec neberú ohľad na to, že obsah e-mailu nemusí mnohých z adresátov vôbec zaujímať. Títo, v snahe zostať slušní, nenapíšu odosielateľovi, aby im nevyžiadané správy neposielal a radšej tento SPAM trpia.

Vrchol netolerantnosti a bezohľadnosti je, keď odosielateľ hromadného e-mailu napíše všetkých príjemcov do kolónky „Príjemca“, alebo „Kópia“. Takto rozosiela často aj súkromné adresy bez súhlasu ich majiteľov všetkým ostatným príjemcom... A to ani nespomínam možnosť, že niektorý z príjemcov môže mať v počítači vírus, ktorý odošle takto prijaté e-mailové adresy na weby, rozosielajúce SPAM!

Ako teda správne komunikovať pomocou e-mailov?

Základné pravidlo je neposielať (nepreposielať) žiadne e-maily (nech sú akokoľvek zaujímavé) ľuďom, ktorí nás o to nepožiadali, alebo ktorí nás poprosili, aby sme im takéto „zaujímavé“ e-maily neposielali alebo ľuďom, o ktorých nie sme 100% presvedčení, že ich náš e-mail bude zaujímať, že bude mať vôbec pre nich hodnotu.

Nemali by sme sa uraziť, ak nás adresát požiada, aby sme mu e-maily so z nášho pohľadu zaujímavými, ale pre neho nepodstatnými informáciami neposielali. Mali by sme rešpektovať čas iných a neoberať ich oň nevyžiadanými e-mailami, nech sa nám zdajú akokoľvek vtipné, či zaujímavé!

Ale po poriadku:

Z praxe:

Nie je férové oznamovať pomocou hromadného e-mailu ľuďom, ktorých sa to bezprostredne netýka, že predávate nejaké zariadenie, že si otvárate firmu na opravy PA, že budete vtedy a vtedy QRV a pod. Na to slúžia rôzne fóra, inzertné stránky atď. Tiež informácie o „aktuálnej hrozbe vírusu“ - zväčša sa jedná o tzv. hoax a tým, ktorí nepoužívajú aktualizovaný antivírus, to zväčša aj tak nepomôže, ak by to aj bola pravda.

Doporučujem všetkým, ktorí rozosielajú hromadné e-maily (a sú takí, ktorí posielajú ozaj zaujímavú tématiku), aby v každom takomto e-maile napísali pod svoj podpis krátky dovetok:

Ak nemáš záujem v budúcnosti dostávať e-maily s podobným obsahom, kľudne mi napíš, vyradím Ťa zo zoznamu príjemcov.

Uľahčia tak mnohým život. V každom prípade ešte raz: pri hromadnom e-maile píšte ako príjemcu svoju e-mail adresu a všetkých ostatných príjemcov píšte do BCC – skrytá kópia!!!

Dušan, om2adp                     Zdroj: výber z viacerých web stránok