Evidenčný list a Práva dotknutých osôb

Súbory stiahnete alebo otvoríte kliknutím na obrázok diskety.

 Evidenčný list pre národný CallBook.doc (60 928 bytes) - je formulár pre vyplnenie údajov, ktoré požadujete zverejniť v online OM CallBooku. Formulár je vo formáte .DOC pre Microsoft Word. Stlačením tlačidla "Základné informácie" sa dozviete, ako ho použiť. Formulár pošlite v obyčajnom, nie doporučenom liste. Neposielajte formulár emailom!!!
alebo
 Evidenčný list pre národný CallBook.pdf (21 203 bytes) - je formulár pre vyplnenie údajov, ktoré požadujete zverejniť v online OM CallBooku. Formulár je vo formáte .PDF pre Adobe Acrobat Reader. Stlačením tlačidla "Základné informácie" sa dozviete, ako ho použiť. Formulár pošlite v obyčajnom, nie doporučenom liste. Neposielajte formulár emailom!!!

 Ochrana práv dotknutých osôb.doc (33 280 bytes) - je informácia - výber relevantných častí zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Dokument je vo formáte .DOC pre Microsoft Word.
alebo
 Ochrana práv dotknutých osôb.pdf (16 853 bytes) - je informácia - výber relevantných častí zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Dokument je vo formáte .PDF pre Adobe Acrobat Reader.

Súbory stiahnete alebo otvoríte kliknutím na obrázok diskety.

Základné veľmi dôležité informácie, ako sa zaevidovať do OM CallBooku

Zákon vyžaduje autentický písomný súhlas každej dotknutej (=zverejnenej) osoby. Akceptujte to, prosím!
Iba pre zaujímavosť: pozrite sa, ako vyzerá formulár pre OK callbook (http://www.crk.cz/CZ/OKCBC)
alebo tiež formulár pre SP callbook (http://callbook.pzk.org.pl/index.php?action=wpis)...

Najčastejšie chyby:
- do ContestCall vpísaná vlastná Call (súťažná značka je dočasná, má zväčša jednopísmenkový sufix)
- list poslaný doporučene (musím ísť na poštu = zdržanie 2-7 dní)
- otvorená, vôbec nezalepená obálka (kupodivu sa doteraz nič nestratilo)
- zabudnutý vlastnoručný podpis
- nesprávne zadaná Trieda (triedy A,B,C,D už neexistujú)
- nečitateľne napísaná emailová adresa
- bývalé členstvo v bývalých rádiokluboch