značka@omradio.sk

V modernom svete je bežné, že komunity, akou je aj naša, rádioamatérska, majú kvôli jednoduchosti a ľahkej zapamätateľnosti zavedené systémy elektronickej pošty, pri ktorej je spoločný sufix e-mailovej adresy. V našom prípade je to sufix "@omradio.sk", navyše máme výhodu v tom, že prefix adresy je jedinečný, teda rádioamatérska značka. V OK rovnakú službu ponúka Český Radioklub (značka@crk.cz) - podrobnosti a vysvetlenie funkcie inými slovami nájdete tu.

Každý v OM CallBooku zaregistrovaný rádioamatér, ktorý si zaeviduje aj svoju vlastnú e-mailovú adresu, dostáva automaticky k dispozícií e-mailovú adresu v tvare značka@omradio.sk. Nejedná sa o skutočné e-mailové konto, ale iba o virtuálnu e-mailovú adresu, tzv. alias. K tomuto aliasu je pridelená jeho vlastná e-mailová adresa, teda ak niekto pošle e-mail na alias značka@omradio.sk, e-mail sa okamžite presmeruje na skutočnú vlastnú adresu tejto značky, ktorá bola uvedená pri registrácií. Toto presmerovanie sa deje priamo na poštových serveroch firmy WebSupport. Z toho vyplýva, že z aliasu sa pošta odoslať nedá, slúži iba ako virtuálna schránka pre príjem a okamžité preposlanie e-mailovej správy vrátane prípadnej prílohy. Na serveroch sa e-mailové správy nijako neregistrujú ani nearchivujú! Tiež neprechádzajú antivírovou a antispamovou kontrolou!

V čom teda spočíva výhoda?
1. v jednoduchosti a zapamätateľnosti adresy - ak budem chcieť poslať e-mail hamovi v OM, nemusím vyhľadávať jeho e-mail adresu, priamo môžem písať adresu značka@omradio.sk
2. na rôznych fórach nie je potreba uvádzať svoju vlastnú e-mailovú adresu, stačí uviesť tento alias - skutočná adresa teda zostane skrytá
3. alias nepodlieha zmenám vášho internetového poskytovateľa - pred jeho zmenou mi jednoducho e-mailom oznámite novú e-mailovú adresu
4. pre celý rádioamatérsky svet budete stále a jednoducho dosiahnuteľní
5. budete upozornení emailom 180 a 60 dní pred vypršaním platnosti rádioamatérskeho povolenia

Ak ešte nie ste v OMCB registrovaní a chcete mať aj vy takúto e-mailovú adresu, vyplňte, podpíšte a pošlite poštou formulár Evidenčného listu.
Skutočné vlastné e-mailové adresy nie sú kvôli zvýšeniu bezpečnosti zobrazené. Ak ste vo formulári uviedli dve e-mailové adresy, správy sa preposielajú na prvú v poradí.

NEZABUDNITE! Ak chcete získať e-mailovú adresu v tvare značka@omradio.sk, musíte v Evidenčnom liste uviesť vašu súčasnú e-mailovú adresu, na ktorú vám budú správy z adresy značka@omradio.sk okamžite automatom preposielané! Zriadenie schránky NEOZNAMUJEM, ak sa vidíte v OMCB ako registrovaná značka, schránka je automaticky funkčná a môžete ju začať používať. Z 704 doteraz registrovaných značiek ale nemá uvedený e-mail 96 značiek !!! (neuviedli svoju e-mailovú adresu v Evidenčnom liste). E-mail adresu si môžete kedykoľvek doplniť, zmeniť, alebo aj zrušiť (dočasne alebo natrvalo), stačí poslať mi správu na adresu: om2adp@omradio.sk

Poskytovateľ služby fa WebSupport ani správca OMCB nezodpovedajú žiadnym spôsobom komukoľvek za prípadné škody vzniknuté doručením, nedoručením a neúplným alebo skresleným doručením akejkoľvek korešpondence do schránky alebo zo schránky, ani omeškaním doručenia a za obsah akejkoľvek korešpondencie.

Dôležité:
Vyskúšajte poslať sami sebe e-mailovú správu z vášho e-mailového programu. Ako príjemcu uveďte vasu_znacku@omradio.sk POZOR!!! Tento test nefunguje, ak je vaša adresa (odosielateľ) na gmail.com a adresa, ktorá je uvedená ako adresa príjemcu (ktorú ste uviedli vo formulári ) je tiež gmail.com!!! Gmail toto považuje za sľučku (loop) a takéto emaily zahadzuje. V tomto prípade požiadajte priateľa, ktorý nepoužíva gmail, aby vám poslal testovací email on.
E-mail by mal do pár desiatok sekúnd prísť do vašej vlastnej e-mailovej schránky. Ak e-mail nepríde a namiesto toho sa vráti chybové hlásenie ako na obrázku, pozrite, ktorá adresa nie je správna. Napr. ak pošlete e-mail desiatim hamom a v chybovom hlásení sú dve adresy (ako na obrázku), ostatným ôsmym e-mail príde v poriadku. Ak sa chybové hlásenie nevráti a e-mail aj tak nepríde, pravdepodobne vaša e-mailová schránka "zahodila" e-mail do priečinka SPAM, pozrite sa tam a svoju adresu znacka@omradio.sk označte ako dôveryhodnú (označte alebo otvorte správu a kliknite na tlačítko "Toto nie je SPAM").