OM CallBook mobile: http://m.omradio.sk

Môže sa stať, že ste ďaleko od svojho PC, v teréne, na prechodnom QTH a potrebujete sa skontaktovať s kolegom rádioamatérom. Ak máte k dispozícií mobilný telefón - smartfón a používate na tomto zariadení služby dátového prenosu (internet), vyskúšajte nájsť kontakt na stránke OM CallBook mobile, ktorá je určená práve pre takéto zariadenia.

Mobilná verzia OMCB je veľmi zjednodušená, obmedzuje sa na vyhľadanie:

  • presne zadanej značky - súčasná značka, súťažná značka, bývalá značka
  • alebo
  • fulltextové vyhľadávanie akéhokoľvek výrazu (teda aj časť značky, napr. sufix, alebo časť priezviska atď), keď sa prehľadávajú polia Značka, Meno, Priezvisko, Mesto, Okr. znak, Súť. značka, CallEx, Klub a Lokátor. Zadáva sa jednoslovný výraz, na diakritike a veľkosti znakov nezáleží. Vo výsledku sa zobrazia riadky, kde sa hľadaný výraz nachádza aspoň v jednom z vyššie uvedených polí. Po nájdení značky resp. kliknutí na jej Detail sa zobrazí detail tejto značky.

  • Po otvorení stránky mobilnej verzie OM CallBooku http://m.omradio.sk na smartfóne sa v detaile vyhľadanej značky dá kliknúť na telefónne číslo (samozrejme, iba pokiaľ je uvedené) - smartfón dokáže priamo toto číslo zobraziť v ponuke, kde si vyberiete, či chcete telefonovať alebo poslať SMS správu. Tak isto po kliknutí na emailovú adresu sa v telefóne otvorí ponuka na odoslanie emailu. Po kliknutí na adresu web stránky sa táto stránka zobrazí.

    Výhoda tejto mobilnej verzie je, že dátový prenos je minimalizovaný a zároveň prebieha veľmi rýchlo.

    Ak máte akékoľvek otázky, kľudne mi napíšte e-mail: admin@omradio.sk