SLOVAK AMATEUR RADIO STATION
Základná vojenská služba - VÚ 8641 Horažďovice - 1976 - 1978

Horažďovice - malebné mestečko, rozkladajúce sa na ľavom brehu zlatonosnej rieky Otavy, je oddávna spojené s históriou neďalekej Práchně, ktorá dala meno nielen hradu, ktorý na nej stál, ale i celému kraju a tento názov – kraj Prácheňský – sa udržal v povedomí až do dnešnej doby.
Samotné Horažďovice – pôvodne trhová osada Gorazdějovice, ktorá mala strategickú polohu na obchodnej ceste z Bavorska do Prahy, boli v roku 1292 povýšené kráľom Václavom II. na mesto. V 13. storočí tu založil rod Bavorov zo Strakoníc gotickú tvrdzu, z nej neskôr vznikol renesančný zámok. Dnešná podoba zámku je baroková a z pôvodného renesančného sa dochovalo iba nádvorie a veža.
Horažďovice sú tretím najväčším mestom bývalého Klatovského okresu. Sú preslávené výrobou hokejok. Medzi najvýznamnejšie mestské historické pamiatky patrí bezpochyby kostol sv. Petra a Pavla už z 13. storočia, kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštorný kostol Panny Márie. A práve v komplexe kláštora boli v minulosti umiestnené kasárne VÚ 8641.
(Voľne spracované podľa www.sumavanet.cz)

Vojenský útvar 8641 vznikol 1.9.1965 vyčlenením časti jednotiek zo 7. spojovacieho pluku ako samostatne pôsobiaci 74. spojovací prápor. Útvar bol po celú dobu svojej existencie dislokovaný v posádke Horažďovice a podliehal veliteľstvu 4. armády, ktorá v dobe od 1.9.1965 do 31.8.1969 používala názov Stredný vojenský okruh. Prápor mal 120 osôb a skladal sa z veliteľskej čaty (družstvo: spojovacie, hospodárske, dopravné), 1. spojovacej roty (2 čaty, v každej 2 zariadenia RUP alebo RUD), 2. spojovacej roty (3 zameriavacie uzly po jednom zameriavači RG 71), spojovacej čaty (poddôstojnickej školy) a čaty technického zabezpečenia. Dňom 1.9.1967 prešiel prápor reorganizáciou, pričom sa počet jeho príslušníkov zvýšil na 170 osôb. Reštrukturalizovaný útvar bol tvorený veliteľskou čatou (družstvo: spojovacie, rádiové), spojovacou rotou (1. čata – 2 zariadenia RUP, 2. čata – 2 zariadenia RUD), zameriavacou rotou (3 zameriavacie čaty, v každej zameriavač RG 71), spojovacou čatou (poddôstojníckou školou) a čatou technického a tylového zabezpečenia. K 1.9.1978 nasledovala transformácia útvaru na 74. rádiový prápor zvláštneho určenia a do jeho zloženia naďalej patrili spojovacia čata, rota rádiového odposluchu (2 čaty po 2 prevádzkach RUP F 1 a 2), rota rádiového zameriavania (3 čaty po jednom zameriavači RG 71), poddôstojnícka škola a čata technického a tylového zabezpečenia. Početný stav útvaru zostal zachovaný na pôvodnej úrovni. Posledná reorganizácia sa uskutočnila 31.10.1988, keď bol rozšírený na 74. rádiotechnický pluk ZU, zložený z roty rádiotechnického prieskumu a rádiového zameriavania, roty rádiového odposluchu KV, roty rádiového odposluchu VKV, roty automatizovaných pátračov, roty opráv techniky a tylového zabezpečenia. Jednotky určené k plneniu úloh na štátnej hranici (dve roty) sa nachádzali vo Volaroch. V náväznosti na pripravované zrušenie nadriadeného veliteľstva útvar svoju činnosť ukončil 31.10.1991.
(Zdroj: www.vojenstvi.cz)

Do Horažďovíc som na základnú vojenskú službu narukoval na jeseň 1976, prvý polrok som strávil v Poprade v poddôstojníckej škole vo Výcvikovom stredisku spojovacích špecialistov na 3. rote (VSSŠ/c) pod velením por. Hudáka. Tu som absolvoval prijímač, zložil vojenskú prísahu a bol som vyškolený na servis KV dvojkanálovej rádiostanice s miestnym i diaľkovým ovládaním pre spojenie v sieťach a smeroch na stupni armáda - divízia R118BM (100W, 1 - 7,5 MHz, A1, A3, F1, F6, simplex, duplex v 2 kanáloch).
Po absolvovaní PŠ (špecialista 3. triedy a vzorný vojak :-) som sa vrátil do Horažďovíc na zameriavaciu rotu do funkcie starší rádiový mechanik pre rádiostanicu R118BM. Velili mi por. Mareček a npor. Dohnal. Veliteľ práporu bol pplk. Sadílek. Na jeseň 1978 som bol v hodnosti desiatnika, špecialista 1. triedy, prepustený do civilu.

Veteráni VÚ 8641, ozvite sa, vložte na seba kontakt a spojte sa so starými kamarátmi!

Kontaktný formulár = možnosť vložiť svoju emailovú adresu || Kontaktný adresár = zoznam zapísaných kontaktov

V júli 2013 som sa na potulkách západnými Čechami ocitol po 36. rokoch aj v Horažďoviciach a nedalo mi nepospomínať na moje staré úsilie brániť socializmus do posledného dychu. Navštívil som preto aj miesta, kde som vojenčil. Nižšie je v galérií pár snímkov, ktoré túto etapu môjho života pripomínajú:

 • foto 01 - 07: pohľady na vstupný portál do kláštorného - vtedy kasárenského komplexu
 • foto 08 - 09: vstupná ulička do komplexu, kde okrem VÚ8641 sídlil aj automobilný prápor VÚ 7353
 • foto 10: pohľad na "dvorek", priestor pred miestnosťou dozorného útvaru, vstupom do objektu kasární a podchodom na ďalšie nádvorie
 • foto 11: pohľad na časť budovy, kde som strávil 1,5 roka - na prvom poschodí 3 okná vpravo
 • foto 12: vstupné dvere do objektu. Naľavo od zamrežovaného okna boli dvere do miestnosti dozorného útvaru
 • foto 13: dvere do fotografovej zašivárne
 • foto 14: smetník - vyhadzoval sa za trest, horšie ako basa...bŕŕŕ!
 • foto 15: pohľad na kasárne od smetníka, na streche bola obrovská KV GP anténa
 • foto 16: buzerák na nástupy, poradové cvičenia a ranné rozcvičky
 • foto 17: dlhá budova vpravo - kuchyňa na prízemí a na poschodí jedáleň
 • foto 18: "Kopec", bojový priestor, kde bol na najvyššom mieste zameriavač RG 71, vľavo bol lesík (budovy tam nestáli) s P V3S-kou a R118 (R152 Amur, R4 Labe, RDPS D302 Dalibor a EC 2x 3kW AB-4-0/230M1) na palube. Teraz je tam ohradený súkromný priestor s budovami
 • foto 19 - 22: hlavné námestie mestečka
 • foto 23: miesto môjho druhého najčastejšieho výskytu, hotel a reštaurácia Zlatý Jelen
 • foto 24: letecký pohľad na komplex vtedajších kasární - kláštora s kostolom Panny Márie (foto Zdeněk Fiedler, www.flyfoto.cz)
 • foto 25: takýto som bol vojačik chvíľu po prísahe v Poprade - jeseň 1976
 • 01%20Vstup%20celkovy%20pohlad.jpg
  01 Vstup celkovy pohlad
  02%20Vstup%20celkovy%20pohlad.jpg
  02 Vstup celkovy pohlad
  03%20Veza%20kostola.jpg
  03 Veza kostola
  04%20Vstupna%20brana.jpg
  04 Vstupna brana
  05%20Vstupna%20brana.jpg
  05 Vstupna brana
  06%20Vstupna%20brana.jpg
  06 Vstupna brana
  07%20Vstupna%20brana.jpg
  07 Vstupna brana
  08%20Vstupna%20ulicka.jpg
  08 Vstupna ulicka
  09%20Vstupna%20brana%20z%20dvorku.jpg
  09 Vstupna brana z dvorku
  10%20Dvorek%20od%20vchodu.jpg
  10 Dvorek od vchodu
  11%20Kasarne%20od%20devetaka.jpg
  11 Kasarne od devetaka
  12%20Devetaren%20a%20vchod.jpg
  12 Devetaren a vchod
  13%20Fotolab.jpg
  13 Fotolab
  14%20Smetnik.jpg
  14 Smetnik
  15%20Kasarne%20od%20smetnika.jpg
  15 Kasarne od smetnika
  16%20Buzerak.jpg
  16 Buzerak
  17%20Kuchyna%20a%20jedalen.jpg
  17 Kuchyna a jedalen
  18%20Kopec%20z%20cesty.jpg
  18 Kopec z cesty
  19%20Namestie.jpg
  19 Namestie
  20%20Namestie%20z%20okna%20Zlateho%20Jelena.jpg
  20 Namestie z okna Zlateho Jelena
  21%20Namestie%20z%20okna%20Zlateho%20Jelena.jpg
  21 Namestie z okna Zlateho Jelena
  22%20Posta.jpg
  22 Posta
  23%20Zlaty%20Jelen.jpg
  23 Zlaty Jelen
  24%20Letecky%20pohlad%20na%20kasarne.jpg
  24 Letecky pohlad na kasarne
  25%20Vojacik%20po%20prisahe.jpg
  25 Vojacik po prisahe
  To boli časy...
  powered by dpSOFT (c)2006